Activiteitenkalender Gemeenteraad

Op de activiteitenkalender staan de diverse activiteiten van de raad, zoals informatieve bijeenkomsten en werkbezoeken. Ook de vergaderdata van het Raadsplein staan op deze kalender. Informatieve bijeenkomsten en werkbezoeken zijn niet altijd openbaar. Voor vragen kunt u terecht bij de Raadsgriffie, telefoon 023 567 6819 of griffie@haarlemmermeer.nl

Zoeken